Every Battle

Varje dag är en kamp, en kamp man måste vinna och ha inställningen till att vinna är viktig för att man ska orka. Jag har börjat inse att det är viktigt att ha den rätta inställningen oavsett vilket humör man är på, oavsett hur man mår så går det inte att se allting negativt utan man måste kämpa sig igenom det.
Jag har på senaste tiden inte mått så himla bra, jag har haft huvudvärk i snart 1 vecka i sträck, har känt mig stressad över allt och inget, och deprimerad, och jag har inte någon energi till något, utan jag vill mesta dels ligga hemma/Vara hemma. Men så har min kompis från London gett mig massa tips och vi har pratat mycket om Varför jag mår som jag gör och känner som jag gör och hur jag ska få bort all negativ energi och ärligt talat så känns det så mycket bättre bara av att prata, och få massa tips på hur jag själv kan göra för att må bra!

Som jag skrev i tidigare inlägg så är ju detta året jag ska fokusera på mig själv och få mig att må bra, och detta är en bra början till det och en bra start på mitt nya kapitel i livet! Att meditera hjälper mig väldigt mycket med alla mina tankar jag har och som snurrar hela dagarna, och att få meditera i bara några minuter är en stor hjälp för att samla tankarna och få ny energi till kropp och själ. Att bara lyssna på sina egna tankar och se vad dom vill är väldigt intressant och man hittar saker som man kanske inte vet att man tänker på och jag blir rätt förvånad ibland över hur mycket jag tänker på olika saker och ting.. Jag känner att jag börjar en ny resa åt rätt håll för att bli än bättre människa och jag känner, Varför hittade jag inte detta förut, tidigare i livet?

Nu när jag har hållit på i några dagar med mediation, och bara försöka slappna av lyssna på vad min kropp säger och känner så känns det så bra, och jag tror att denna resa kommer bli tuff men väldigt inspirerande för mig själv och andra. Jag vet inte hur lång tid denna resa tar men det får tiden utse, detta är inget man kan stressa fram utan man tar en dag i tagen en kamp varje dag.

Jag hoppas att ni blir inspirerade och vill följa med på denna resa, få tips idéer och själva kommer må bra! Gör 2020 ert år!

//

Every day is a battle, a battle you have to win and have the attitude to win is important for you to be able to endure. I have begun to realize that it is important to have the right attitude no matter what mood you are in, no matter how you feel, you cannot see everything negative but you have to fight through it.

I have not felt so good lately, I have had headaches for almost 1 week in a row, have felt stressed over everything and depressed, and I have no energy for anything, but I mostly want to be at home. But then my friend from London has given me lots of tips and we have talked a lot about why I feel as I do and feel as I do and how to get rid of all the negative energy and honestly it feels so much better just by talking , and get lots of tips on how I can do myself to feel good!

As I wrote in earlier posts, this year I should focus on myself and make myself feel good, and this is a good start to it and a good start to my new chapter in life! Meditating helps me a lot with all my thoughts that I have that spins all day, and meditating for just a few minutes is a great help to gather thoughts and gain new energy for body and soul. Just listening to their own thoughts and seeing what they want is very interesting and you find things that you may not know that you are thinking about and I am quite surprised sometimes how much I think about different things .. I feel that I begins a new journey in the right direction to become even better person and I feel, Why did I not find this before, earlier in life?

Now that I've spent a few days mediating, and just trying to relax listening to what my body is saying and feeling, it feels so good, and I think this journey will be tough but very inspiring for myself and others. I do not know how long this trip will take but it will take time, this is not something you can stress out, but you take a fight every day.

I hope you will be inspired and want to follow along on this journey, get tips ideas and will feel good! Make 2020 your year!


?Cassie

Instagram @cassiezenkert

  • Life
  • 149 views

Likes

Comments